Prestatieafspraken

Prestatieafspraken met 3 gemeenten

Hiernaast zijn de prestatieafspraken te vinden in samenwerking met de gemeenten, deze zijn ook ondertekend door onze huurdersorganisatie De Vooruitgang. In de prestatieafspraken staan onder andere de afspraken om te zorgen dat we komend jaar voldoende nieuwe woningen kunnen realiseren,bijzondere doelgroepen kunnen huisvesten en woningen geschikt maken voor mensen die minder goed ter been zijn