Gemeente Neder-Betuwe

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen met elkaar over prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen. Hiernaast vindt u de prestatieafspraken die we samen met de gemeente Neder-Betuwe en huurdersorganisatie De Vooruitgang hebben gemaakt.