Wij bieden een thuis

Wij bieden betaalbare woningen en kijken ook verder dan de woningen. Leefbare en vitale dorpen, wijken en buurten vinden wij eveneens belangrijk. Net als een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Dat kunnen wij niet alleen en daarom werken wij nauw samen met gemeenten en andere maatschappelijke partners.

250 woningen extra
Thius geeft in haar visie aan flink te willen investeren in voldoende en betaalbare woningen. In totaal willen we 250 extra woningen bouwen in de drie gemeenten waar we actief zijn. Ook verduurzaming, verjonging en renovatie van de bestaande woningen staat op het programma.

Visie Thius 2020 en verder...