Klachten

Niet tevreden?
Wij doen ons uiterste best klachten zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het zijn dat u er met ons niet uitkomt. Hier leest u welke vervolgstappen u dan kunt zetten.

Wij onderscheiden twee soorten klachten:

  • klachten over de huurprijs en/of de servicekosten
  • klachten over onze dienstverlening, onze medewerkers of over woonruimteverdeling

Klachten over de huurprijs en/of de servicekosten
Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van de Huurcommissie.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL DEN HAAG
Telefoon 0800 – 48 87 24 3
www.huurcommissie.nl

Klachten over onze dienstverlening, onze medewerkers of over woonruimteverdeling
Komen wij er samen niet uit? Meld dan uw klacht bij de Regionale Klachtencommissie.
Stuur dit formulier naar: 

Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland
De Hoef 2
5311 GH GAMEREN

Deze klachtencommissie is een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties in Rivierenland. De commissie bestaat uit drie leden: één lid namens de huurders, één lid namens de verhuurders en een onafhankelijke voorzitter. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij een van de aangesloten woningcorporaties.

U kunt pas een klacht bij de Regionale Klachtencommissie indienen als u deze eerst besproken hebt met de medewerker(s), en de manager of directeur-bestuurder van Thius.