Vergoeding voor kleinere woning

Wie verhuist van een ruime sociale huurwoning naar een kleinere huurwoning maakt kans op een verhuisvergoeding. De provincie Gelderland stimuleert goede doorstroming. En heeft gemerkt dat veel ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur belemmeringen ervaren om te verhuizen. Een verhuiscoach kan hen daarbij helpen.

De verhuiscoaches voeren gesprekken aan de keukentafel met 55-plussers. Ze helpen met advies en ondersteuning bij het invullen van uwwoonwensen. Als extra ondersteuning is er een verhuisvergoeding van € 2.000,- beschikbaar.

Wanneer komt u in aanmerking?
U komt voor advies van de verhuiscoach in aanmerking als:

  • Uw woning in de provincie Gelderland staat en eigendom is van een woningcorporatie;
  • uw woning minimaal 65 m2 groot is en tenminste drie slaapkamers heeft;
  • en u (of ten minste één lid van uw huishouden) 55 jaar of ouder bent.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, zijn er ook voorwaarden verbonden aan de woning waarnaar u verhuist. Ook heeft u advies van de verhuiscoach en een verklaring uw woningcorporatie nodig. Lees meer hierover op de website van provincie Gelderland. 

U kunt zich bij de provincie aanmelden om deel te nemen. Doe dit op tijd, want als u eenmaal een woning toegewezen hebt gekregen komt u niet meer in aanmerking voor deze subsidie.

 

Brochure verhuiscoaches