Uitzending Nieuwsuur

In het programma Nieuwsuur is donderdag 22 juni aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. De journalisten hebben een inventarisatie gedaan en 20 corporaties zijn grondig onder de loep genomen vanuit de vraag of er in een aantal gevallen mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap.

Bij Thius hebben de bestuurder en 5 van de 6 commissarissen géén woningen die zij verhuren aan derden. Eén commissaris bezit, samen met enkele compagnons, een aantal wooneenheden buiten het werkgebied van Thius. Deze zijn verworven vóór aanvang van het RvC-lidmaatschap.

De RvC van Thius zal in haar eerstvolgende vergadering bovenstaande situatie bespreken en transparant hierover haar standpunt formuleren. Daarbij zullen uiteraard de inzichten, mogelijke wijzigingen in regelgeving en leidraad voor vragen vanuit onze koepelorganisaties Aedes en VTW alsook het ministerie van BZK worden betrokken. Het laatste woord in deze afweging ligt, als vanzelfsprekend, bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met ons Communicatieteam via communicatie@thius.nl.