Thius bouwt straks appartementen in het gemeentehuis van Buren

Thius kocht op 25 augustus officieel het gemeentehuis van de gemeente Buren. Naast het bestaande gemeentehuis wordt de komende drie jaar een nieuw gemeentehuis gebouwd. In het huidige gemeentehuis bouwt Thius straks sociale huurappartementen.

De gemeente Buren gaat aan de slag met de bouw van een kleiner en duurzamer gemeentehuis. Tijdens de bouw verhuurt Thius hen het bestaande gemeentehuis en blijft de ambtelijke organisatie daar gehuisvest.  Dat zorgt voor een goede overgang en zo min mogelijk overlast voor de inwoners van de gemeente Buren.

Na oplevering van het nieuwe gemeentehuis, naar verwachting over drie jaar, bouwt Thius in het bestaande gemeentehuis circa 75 sociale huurappartementen. Deze ontwikkeling draagt onder andere bij aan het oplossen van de woningnood in de gemeente Buren. Wethouder Karl Maier is blij met deze belangrijke stap: "Dit vormt het startschot voor de realisatie van een compact en duurzaam gemeentehuis dat zowel financieel als qua omvang beter past bij onze organisatie. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van sociale huurappartementen in de gemeente. We zijn ervan overtuigd dat Thius daarvoor de juiste partner is." Thius-directeur René Wiersema is ook enthousiast: "Wij werken graag met de gemeente Buren samen aan dit project in Maurik. Op deze manier dragen we bij aan de gemeenschap en creëren we betaalbare woonruimte voor mensen in de gemeente Buren. Samen streven we naar een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling."

De ondertekening van de koopakte vond plaats in het bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente Buren, Thius en notaris Hoogenboom.