Raamovereenkomst om meteen te kunnen bouwen

De behoefte aan woningen is groot. Dat is in de regio Rivierenland niet anders. Als een project een ‘go’ heeft, willen we dan ook meteen van start kunnen gaan. Daarom heeft Thius een raamovereenkomst gesloten met bouwbedrijf De Vree en Sliepen. Afgelopen donderdag tekenden Ted van der Netten van Stigt (rechts), directeur van De Vree en Sliepen en René Wiersema (links), directeur-bestuurder van Thius, deze overeenkomst

Het gaat om zes projecten die Thius door De Vree en Sliepen in productie wil laten nemen. Dat zijn de nieuwbouw in het project Casterhoven (Kesteren) en het project Voorburg (Ommeren). Ook de appartementen en woningen in het project Hertog van Gelre (Tiel) en op het Veilingterrein (Tiel) zijn opgenomen. Daarnaast is de interne verbouwing van het Burgerweeshuis (Tiel) vastgelegd en de renovatie van 72 appartementen en mogelijk aanvullende nieuwbouw aan de Wadenoijenlaan in Tiel.

Door het sluiten van de overeenkomst heeft Thius meer zekerheid dat de woningen ook echt gebouwd worden. In een tijd van schaarste aan bouwers en materiaal en oplopende prijzen is het nodig om op een betrouwbare partner te kunnen rekenen. Thius wil snelheid maken in het bouwen van sociale huurwoningen. We hebben veel projecten in de pijplijn. Op het moment dat vergunningen rond zijn en we kunnen gaan bouwen, willen we ook meteen van start.