Onze huurprijzen gaan omlaag

Bijna de helft van de huurders van Thius betaalt in 2023 minder of hetzelfde voor zijn woning. Voor de andere helft gaat de huur een stuk minder omhoog dan wat wettelijk mag. Op deze manier willen wij onze huurders steunen in deze tijd met hoge inflatie.

Kwart heeft recht op huurverlaging
Zo’n 1.750 huurders hebben recht op een huurverlaging (ongeveer een kwart van het totaal). Wettelijk is bepaald dat huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een huurprijs van € 575,03 voor hun woning gaan betalen (uiteraard alleen als dit lager is dan hun huidige huur). Hiermee ontvangen zij een huur die gemiddeld 8,33% (€ 54,-) lager is dan hun huidige huur.

Huur blijft gelijk
Voor 1.975 andere huurders blijft de huur gelijk. Zij betalen in verhouding tot de maximaal redelijke huur al voldoende. Ze krijgen geen huurverhoging, maar betalen vanaf 1 juli 2023 dezelfde huurprijs als nu.

Niet maximaal verhogen
Voor 3.075 huurders mochten we de huur verhogen met 3,1% maar hebben wij het gehouden op 2,7%. Bij circa 350 huurders met een hoog inkomen hebben we de huur verhoogd met 4,1%.

Flink investeren
Alles bij elkaar levert dit per 1 juli een gemiddelde huurverlaging op van circa 0,86%. Dat betekent dat wij flink investeren in de betaalbaarheid van de huren van onze woningen.