Nieuwe afspraken in Tiel over goed woningaanbod

Voldoende sociale huurwoningen, betere leefbaarheid - onder meer in de Hertogenwijk - en afspraken over Wmo-aanpassingen, zoals het weghalen van drempels in de woning. Dat zijn enkele van de afspraken die de gemeente Tiel voor dit jaar maakt met de woningcorporaties KleurrijkWonen en Thius.

Een belangrijk project is de ontwikkeling van het Veilingterrein, waar ruim honderd sociale huurwoningen komen. Ook zou ongeveer een kwart van de woningen in de uitbreiding van de wijk Passewaaij uit sociale huur moeten bestaan. De gemeente en corporaties kijken op dit moment of er voldoende nieuwbouw gepland is en/of er - indien nodig - locaties zijn waar deze sociale huurwoningen snellerĀ  kunnen worden gebouwd. Verdere afspraken in het akkoord gaan onder meer over het verduurzamen van het woningbestand en het vroegtijdig helpen van huurders met een betalingsachterstand.