Jaarlijkse huurverhoging

Daeb woning
Voor daeb-woningen vragen wij dit jaar 1% in plaats van de inflatie van 2,3% die wij wettelijk mogen vragen. Vanwege de hoge energielasten en andere stijgende kosten hebben wij besloten om de huurverhoging voor u te beperken tot 1%

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De groep van de inkomensafhankelijke huurverhoging is veranderd ten opzichte van afgelopen jaren. Wij mogen pas bij een veel hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Echter is de groep aow’ers en gezinnen van 4 of meer personen NIET meer uitgezonderd. Dit is wettelijk zo veranderd.

Afhankelijk van het inkomen mogen wij deze huurders €50 of €100 in de maand extra vragen. Dit doen wij niet, wij vragen 3,3%. Dit is in alle gevallen veel minder dan de €50 die wij minimaal mogen vragen. (zie tabel)

Tabel inkomenscategorieën voor  de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2022
  Hoge middeninkomens Hoge inkomens
Eenpersoonshuishouden €47948 - €56257 Hoger dan €56257
Meerpersoonshuishouden €55486 - 75369 Hoger dan € 75369
Huurverhoging maximaal €50 Maximaal €100

Geliberaliseerde/ vrije sector
We vragen de inflatie + 1%. Dat is dus 3,3%.

Wel maken wij een uitzondering voor huurders die in een vrije sector woning huren en een laag inkomen hebben. Zij kunnen bij ons een verzoek indienen voor een aangepaste huurverhoging. Zij hebben hier een brief over gekregen.

Woningen met een huur onder de €300.
Dit zijn woningen met een extreem lage huur. Deze ligt ver onder de wettelijke huur. Daarom krijgen deze huurders een huurverhoging van €25 conform wetgeving.