Gelderse woningcorporaties vragen provincie om aandacht voor sociale huur

In maart waren de Provinciale Staten verkiezingen. Voor de provincie Gelderland zijn de partijen BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie met elkaar in gesprek over een coalitieakkoord. De woningcorporaties in Gelderland, dat zijn er 43, stuurden samen een brief naar deze partijen.

Er is een groot tekort aan huizen. Onlangs werden daarom de Woondeals gesloten. Daarin staat dat de zes Gelderse regio’s plannen hebben om tot en met 2030 104.000 huizen te bouwen. Daarvan nemen de woningcorporaties 31.000 huizen voor hun rekening. Die komen bovenop de 250.000 huizen die zij nu al beheren. Een enorme, maar broodnodige opgave.

 Regie van de provincie
De corporaties vragen aan de provincie regie op het realiseren van deze opgave is essentieel. Dat is nodig, want het is voor veel gemeenten een flinke opgave om daadwerkelijk 30% sociale huur te realiseren. Daarbij is het belangrijk dat deze worden beheerd door de woningcorporaties om nep sociale huur te voorkomen.

De woningcorporaties leveren een grote bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Door voldoende huizen te bouwen voor mensen met een bescheiden inkomen. Én door bij te dragen aan de ruimtelijke, stedenbouwkundige én sociale kwaliteit van steden en dorpen in de provincie Gelderland. Ze rekenen daarom op een constructieve samenwerking met de provincie op het gebied van gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, verduurzaming, infrastructurele voorzieningen en soepele vergunningsprocedures.

In januari 2023 werd de oplevering van 18 sociale huurwoningen in Maurik gevierd. Thius bouwde er 7 multifunctionele woningen, 4 bovenwoningen, 2 benedenwoningen en 5 eengezinswoningen in de wijk Oosterweyden.
Foto: Jan Bouwhuis