Oranjebuurt Dodewaard

De gemeente en Thius willen de Oranjebuurt helpen bij het verminderen van energieverbruik. De wijk kent verouderde woningen en hoge energielabels. Dat is niet wenselijk in een tijd waarin gas en elektriciteit kostbaar zijn.

Wat betekent dit?

Om na te gaan hoe de wijk hierover denkt, is de Bouwhulpgroep van start gegaan. Een partij die wijkbewoners helpt, adviseert en hun wensen in kaart brengt. Dat doen zij voor zowel de koopwoningen als de huurwoningen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zoveel mogelijk woningen meedoen. Thius zorgt daarbij voor de verbetering van de huurwoningen in de Oranjebuurt.

Wat gaan we doen?

Thius heeft in deze wijk ruim 130 woningen. Circa 40 woningen hebben een EFG-label. Deze gaan wij verbeteren voor 2028. Daarvoor is vorig jaar al het ecologische onderzoek gestart. Daarnaast zijn er twee woningen die we willen gaan slopen en waar we (meer/kleinere) woningen voor terug willen bouwen. Als deze nieuwbouw goed past in de wijk en het financieel mogelijk is voor Thius, dan volgen er meer. Onze andere woningen in deze wijk worden geschilderd.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Dat is afhankelijk van de ingrepen die in uw woning nodig zijn. We zijn nog in onderzoeksfase. Zodra er meer bekend is wordt u geïnformeerd. Voor Bernhardlaan 9 en 11 zijn er sloop/nieuwbouw plannen. Deze woningen worden vervangen door woningen waar nu behoefte aan is én die passen in de wijk. Er zijn meer woningen die in aanmerking komen voor sloop/nieuwbouw. Dit geldt alleen voor een 2-onder-1 kappers. Als dit concreet wordt, gaan we in gesprek met de huurders van deze woningen en kijken we samen wat voor hen een passende woonoplossing is.  

Vragen?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of een klacht over de uitvoer? Neem dan contact op met ons via (0344) 61 41 06 of via samennaarduurzaam@thius.nl.