Honingstraat Tiel

Tegenwoordig wordt bij de bouw van woningen veel rekening gehouden met energiezuinigheid. Bij de bouw van het complex Honingstraat in 1981 was hier minder aandacht voor. Vooral via het dak, de muren en de vloer verliezen huizen veel warmte. Daarom gaan wij dakbedekking en isolatie aanbrengen op dit complex.

Wat betekent dit?

Verbeteren van isolatie is de eerste stap in de verduurzaming van een pand. Een beter geïsoleerde woning biedt de volgende voordelen:

  • Meer wooncomfort = minder kou en minder snel hitte in de woning
  • Daling energieverbruik = lagere maandlasten
  • Milieubewust = minder CO² uitstoot

Om de warmte - met name in de zomerperiode - zoveel mogelijk buiten te houden, is er gekozen voor een witte bitumen dakbedekking. Deze dakbedekking weerkaatst een grote hoeveelheid zonlicht. Hierdoor zullen de ruimtes direct onder het platte dak gemiddeld 3 tot 4 graden koeler blijven dan bij een standaard bitumen dak.

Wat gaan we doen?

Voor dit jaar staat het vervangen van de dakbedekking van het platte dak op de planning. Als aanvulling hierop zal Thius ook de isolatie van het platte dak verbeteren. Er zal een dikker isolatiepakket worden aangebracht. Vooruitlopend op deze werkzaamheden zal het voegwerk van de kopgevels grenzend aan de platte daken worden vervangen. Nadat het voegwerk en de dakwerkzaamheden zijn uitgevoerd zal de Mechanische Ventilatie worden vervangen.

   

Wat merkt u van de werkzaamheden

U zult merken dat er werkzaamheden zijn. Natuurlijk doen wij ons best om de overlast te beperken.

Moeten we in de woning zijn?

Voor dit werk is het (niet) nodig dat u thuis bent of dat er iemand anders in uw woning aanwezig is (ouder dan 18 jaar). Voor de mechanische ventilatie moeten monteurs in uw woning zijn, maar dit geldt niet voor iedere woning.

Vragen?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of een klacht over de uitvoer? Neem dan contact met ons op via (0344) 61 41 06 of via info@thius.nl.

Globale planning werkzaamheden