Kennisbank

Rookmelders

Sinds 1 juli zijn rookmelders verplicht. Op iedere verdieping in uw woning die met een vaste trap bereikbaar is, hangen wij een goedgekeurde rookmelder op. Op dit moment lopen wij helaas vertraging op. Ook na 1 juli blijft u verzekerd tegen brand. V...

Lees het volledige antwoord

Aanpassen huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan op één naam staan of op naam van twee personen. Er kunnen redenen zijn waardoor u de tenaamstelling van uw huurovereenkomst wilt wijzigen. Enkele redenen zijn: De hoofdhuurder is een geregistreerd partnerschap aangegaan en wi...

Lees het volledige antwoord

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat ie...

Lees het volledige antwoord

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperat...

Lees het volledige antwoord

Betalingsregeling

Lukt het niet de huur op tijd te betalen? U kunt dan een betalingsregeling bij ons treffen. U betaalt de huur dan in termijnen. Dit geldt ook voor de afrekening stook-/servicekosten of een factuur die u van ons heeft ontvangen. Vraag naar de mogelijk...

Lees het volledige antwoord

Bewonerscommissie

Naast de Huurdersorganisatie De Vooruitgang zijn er ook bewonerscommissies actief. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de gemeenschappelijke huurdersbelangen van de bewoners in een wooncomplex en de leefbaarheid rondom de woningen. Een bewonerscom...

Lees het volledige antwoord

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A label is het meest energiezuinig. Dit houdt in dat de woning goed is geïsoleerd en weinig CO2 uitstoot. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 2008...

Lees het volledige antwoord

Planmatig onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig, zodat u prettig kunt blijven wonen. Niet alleen u als huurder kunt hier een steentje aan bijdragen. Ook Thius zorgt ervoor dat uw woning goed wordt onderhouden. Als we in een complex of een groep woningen aan de s...

Lees het volledige antwoord

Mijn medehuurder is overleden. Hoe kan ik de huurovereenkomst op mijn naam zetten?

Dat is heel verdrietig. We wensen u allereerst veel sterkte bij het verwerken van uw verlies. Om niet telkens te worden geconfronteerd met het verlies kunnen wij de tenaamstelling van uw huurovereenkomst aanpassen. Wat heeft u daarvoor nodig? Stond ...

Lees het volledige antwoord

Huurovereenkomst

Bij het huren van een woning komt heel wat kijken. Voordat u de sleutels van uw woning ontvangt sluiten wij met u een huurovereenkomst af. In de huurovereenkomst staat onder andere de volgende informatie: Het gehuurde. De namen van de huurders. De hu...

Lees het volledige antwoord