Woningruil

Wilt u graag van woning ruilen? Dan moet u zelf een andere huurder vinden die met u van woning wil ruilen. Via de website www.woningruil.nl kunt u kandidaten vinden waarmee u kunt ruilen.

Bij woningruil gaan alle rechten en plichten van de ene huurder over op de andere huurder. Thius bemiddelt hier niet in. Heeft u een woningruilkandidaat gevonden (dit kan ook een particuliere huurder zijn), dan dient u een schriftelijke aanvraag voor toestemming bij ons in. U en de huurder waarmee u wilt ruilen, dienen op het moment van aanvraag aan de geldende toewijzingsregels te voldoen.

Veel gevraagd over Woningruil

Wanneer krijgt u geen toestemming op uw aanvraag woningruil?

U krijgt géén toestemming als:

 • één van de ruilkandidaten inwonend is;
 • één van de betrokken woningen een bijzondere bestemming heeft, bijvoorbeeld:
 • een medisch aangepaste woning, tenzij de ruilkandidaat in aanmerking komt
 • voor deze aanpassing;
 • het inkomen, de leeftijd of het aantal personen niet passend is;
 • de woning als bestemming verkoop heeft;
 • het een wisselwoning betreft;
 • een sloopwoning betreft;
 • er bijzondere toewijzingsafspraken zijn gemaakt.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Wanneer u woningruil wilt doen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Beide woningen zijn huurwoningen. Als u gaat ruilen neemt u de lusten en de lasten over van de woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen zijn minimaal 1 jaar woonachtig in de huidige woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen huurachterstand.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen overlastmeldingen.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen kunnen allebei een positieve verhuurdersverklaring overleggen.
 • U voldoet aan de geldende toewijzingsregels.
 • Beide verhuurders geven toestemming tot de woningruil.

Wat voor documenten moet ik aanleveren bij beide (!) verhuurders?

Beide verhuurders hebben de volgende documenten nodig:

 • Alle inkomensgegevens van de aanvrager, de partner en alle meeverhuizende gezinsleden boven de 18 jaar over het  voorafgaande kalenderjaar (inkomensverklaring van de Belastingdienst);
 • De laatste inkomensstrook van dit jaar van alle hierboven genoemde personen;
 • Een verhuurdersverklaring ondertekend door uw huidige verhuurder;
 • Een uittreksel van de gemeente met een overzicht van uw historische woongegevens (BRP)