Woningruil

Wilt u graag van woning ruilen? Dan moet u zelf een andere huurder vinden die met u van woning wil ruilen. Via de website www.woningruil.nl kunt u kandidaten vinden waarmee u kunt ruilen.

Bij woningruil gaan alle rechten en plichten van de ene huurder over op de andere huurder. Thius bemiddelt hier niet in. Heeft u een woningruilkandidaat gevonden (dit kan ook een particuliere huurder zijn), dan dient u een schriftelijke aanvraag voor toestemming bij ons in. U en de huurder waarmee u wilt ruilen, dienen op het moment van aanvraag aan de geldende toewijzingsregels te voldoen.

Veel gevraagd over Woningruil

Wat voor documenten moet ik aanleveren bij beide (!) verhuurders?

Algemeen

Beide verhuurders hebben de volgende documenten nodig:

 • Alle inkomensgegevens van de aanvrager, de partner en alle meeverhuizende gezinsleden boven de 18 jaar over het  voorafgaande kalenderjaar (inkomensverklaring van de Belastingdienst);
 • De laatste inkomensstrook van dit jaar van alle hierboven genoemde personen;
 • Een verhuurdersverklaring ondertekend door uw huidige verhuurder;
 • Een uittreksel van de gemeente met een overzicht van uw historische woongegevens (BRP)

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

Wanneer u woningruil wilt doen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Beide woningen zijn huurwoningen. Als u gaat ruilen neemt u de lusten en de lasten over van de woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen zijn minimaal 1 jaar woonachtig in de huidige woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen huurachterstand.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen overlastmeldingen.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen kunnen allebei een positieve verhuurdersverklaring overleggen.
 • U voldoet aan de geldende toewijzingsregels.
 • Beide verhuurders geven toestemming tot de woningruil.

Wanneer krijgt u geen toestemming op uw aanvraag woningruil?

Algemeen

U krijgt géén toestemming als:

 • één van de ruilkandidaten inwonend is;
 • één van de betrokken woningen een bijzondere bestemming heeft, bijvoorbeeld:
 • een medisch aangepaste woning, tenzij de ruilkandidaat in aanmerking komt
 • voor deze aanpassing;
 • het inkomen, de leeftijd of het aantal personen niet passend is;
 • de woning als bestemming verkoop heeft;
 • het een wisselwoning betreft;
 • een sloopwoning betreft;
 • er bijzondere toewijzingsafspraken zijn gemaakt.