Wachtlijst Molukse wijk

Woningtoewijzingen in de Molukse Wijk in Tiel lopen al jaren via Woongaard, net als andere woningtoewijzingen van sociale huurwoningen in Tiel en de regio Rivierenland. Bij een advertentie van een woning in de Molukse Wijk wordt gevraagd om per mail de Molukse afkomst aan Thius te melden, zodat Molukse woningzoekenden voorrang krijgen bij de woningtoewijzing.

Thius heeft besloten om te gaan werken met een wachtlijst voor de woningen in de Molukse Wijk in Tiel. Wilt u in de toekomst in aanmerking komen voor een woning in de Molukse Wijk, meldt u dan aan voor de wachtlijst.

Wel inschrijven als woningzoekende
De woningen worden niet meer geadverteerd via de website van Woongaard, maar direct aangeboden aan de woningzoekende die bovenaan de wachtlijst staat. U dient wel bij Woongaard ingeschreven te staan als woningzoekende. De inschrijfduur bij Woongaard van de Molukse woningzoekende bepaalt namelijk de volgorde van de wachtlijst.

Er zijn 3 aparte wachtlijsten:

  1. Voor Flexwoningen (Met 2 slaapkamers boven en 1 slaapkamer en de badkamer op de begane grond).
  2. Voor kleinere woningen (Willem van Kesselstraat)
  3. Voor grotere woningen (Diderik Vijghstraat)

U kunt zich, indien gewenst, voor meerdere wachtlijsten aanmelden.

Aanmelden
Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en aan ons te retourneren. Let op: als u nog niet staat ingeschreven bij Woongaard, dient u dit eerst in orde te maken voordat u zich aanmeldt voor de wachtlijst.

Inschrijfduur bij Woongaard bepaalt volgorde
Als u op de wachtlijst wil komen, moet u ingeschreven staan bij Woongaard. De inschrijfduur bij Woongaard van de Molukse woningzoekende bepaalt de plek op de ranglijst. Komt er een woning vrij in de Molukse Wijk, dan wordt de woningzoekende die bovenaan die wachtlijst staat benaderd. Accepteert deze de woning niet, dan wordt de volgende kandidaat op de wachtlijst benaderd.

Woningzoekenden mogen aangeboden woningen weigeren. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld voor 1 specifieke woning op de wachtlijst geregistreerd te worden zodat we u niet meer hoeven te benaderen voor andere woningen.

Rangnummer en wachtlijstvolgorde
Het rangnummer van woningzoekenden kan gedurende de tijd veranderen doordat nieuwe mensen van Molukse afkomst, met langere inschrijfduur bij Woongaard, zich aanmelden voor de wachtlijst. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan het rangnummer op de wachtlijst.

Op het moment dat de aanbieding van een woning start, is de wachtlijstvolgorde van dat moment bepalend. Het is niet mogelijk om gedurende het aanbiedingsproces nog aan te geven dat u op de wachtlijst wil en dan meteen mee te doen met de betreffende woning. In dat geval doet u mee met de volgende woning die leegkomt. Wanneer niemand op de wachtlijst de woning accepteert, dan zal de woning alsnog via Woongaard worden geadverteerd. In dat geval geldt er geen voorrang meer voor woningzoekenden met een Molukse achtergrond. Het is dus heel belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt voor de wachtlijst.

Inkomensregelgeving van toepassing
De reguliere inkomenscriteria gelden bij woningtoewijzing. Voldoet u niet aan de inkomenscriteria, dan wordt de woning niet toegewezen.

Veel gevraagd over Wachtlijst Molukse wijk

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Algemeen

Nee, dit is niet toegestaan. U moet uw hoofdverblijf in de bij ons gehuurde woning hebben.