Verhuurdersverklaring

U heeft een verhuurdersverklaring nodig wanneer u een toewijzingsgesprek heeft voor een woning. Dit is een schriftelijk formulier van uw huidige en vorige verhuurder over uw huurgedrag.  Hierin verklaart uw huidige en/of vorige verhuurder: 

  • Of u als huurder aan uw betalingsverplichtingen voldeed.

  • Of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving.

  • Overige zaken zoals onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt bij uw huidige en/of vorige huurder de verhuurdersverklaring opvragen en laten invullen.

Veel gevraagd over Verhuurdersverklaring

Waarom ben ik als eerste kandidaat voor een woning geweigerd?

Algemeen

In sommige gevallen kunnen wij u als kandidaat voor een woning weigeren. U leest meer in het document Weigeringsgronden.