Tijdelijke huur

We verhuren woningen tijdelijk op basis van de leegstandswet. Als woningen in aanmerking komen voor sloop mogen we ze tijdelijk verhuren. Daar is een vergunning voor nodig van Burgemeester & Wethouders van de gemeente. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Deze kan eventueel verlengd worden. Vaak geven we de woning in bruikleen of tijdelijke verhuur.

Veel gevraagd over Tijdelijke huur

Hoe kom ik in aanmerking voor tijdelijke woonruimte?

Algemeen

Woningen die tijdelijk verhuurd kunnen worden dragen we over aan Alvast. Alvast is een vastgoedbeheerder voor leegstaande panden. Bezoek voor meer informatie de website www.alvast.nl