Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het is daarom mogelijk om aanpassingen in uw woning aan te laten brengen, bijvoorbeeld:

  • Aanbrengen van een traplift
  • Aanpassing aan uw badkamer
  • Aanpassingen aan drempels
  • Aanpassing bestrating

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Wij spelen in principe geen rol bij uw aanvraag. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Zodra deze is goedgekeurd door de gemeente krijgen wij van hen opdracht om de aanpassing uit te voeren.