Sloop en herhuisvesting

Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Vaak gebeurt dit omdat de technische staat van de woningen niet meer voldoet of omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd. Als wij woningen slopen dan informeren we bewoners ruim van tevoren. We begrijpen dat de sloop van een woning zeer ingrijpend is. We gaan daarom altijd bij bewoners op huisbezoek voor een gesprek over de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en verplichtingen goed in ons Sociaal Plan.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als wij uw woning willen slopen dan informeren wij u ruim van tevoren. Wij nodigen u uit voor een bewonersavond of we gaan met u persoonlijke gesprekken aan om u meer te vertellen over de plannen. Daarnaast ontvangt u van ons een brief waarin staat dat wij uw woning gaan slopen. Zo snel mogelijk nadat u deze brief heeft ontvangen komt een medewerker bij u langs voor een huisbezoek. Deze medewerker spreekt uw persoonlijke wensen en mogelijkheden met u door. Ook krijgt u belangrijke informatie die voor u van toepassing is. Als het nodig is kunnen wij zorgen dat u sociale en/of maatschappelijke ondersteuning krijgt. De rechten en verplichtingen regelen we in een Sociaal Plan.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Algemeen

Wij begeleiden u naar een andere passende woning of indien mogelijk naar een nieuwe woning. Hierover leest u meer in het Sociaal Plan die u reeds heeft gekregen of tezijnertijd nog zult ontvangen. Omdat uw woning wordt gesloopt, wordt u urgent of er wordt passende woonruimte voor u gezocht binnen het project. Dit betekent dat u voorrang heeft op het krijgen van een andere woning. U kunt zelf ook op woningen van Thius reageren die worden aangeboden op de website van Woongaard. Wilt en kunt u terugkeren naar een woning in de wijk nadat de wijkvernieuwing is afgerond? Dan leest u hierover de mogelijkheden in het Sociaal Plan.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik ook een vergoeding als ik moet verhuizen?

Algemeen

Heeft u een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd? En valt u onder de afspraken van de wijkvernieuwing? En wordt de woning bewoond door de officiële huurders? Dan heeft u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Wat is een Sociaal Plan?

Algemeen

Wij maken samen met huurdersverenigingen of bewonerscommissies afspraken over regelingen voor huurders die hun woning moeten verlaten bij wijkvernieuwing of renovatie. Dit leggen we vast in een Sociaal Plan. Hierin kunnen bewoners onder andere lezen: Hoe de herhuisvesting wordt geregeld; Welke financiële regelingen er zijn: de verhuis- en herinrichtingsvergoeding, de vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen en eventuele andere regelingen.