Leefbaarheid

In de Woningwet, die 1 juli 2015 is ingegaan, is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit jammer vinden, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen.

Als het gaat om een activiteit of initiatief dat wordt georganiseerd voor onze eigen huurders of in een wijk/straat waar veel huurders van Thius wonen, dan zijn er wel mogelijkheden om hier een budget voor aan te vragen (leefbaarheidsbudget). Het budget voor dit doel is natuurlijk niet onbeperkt. Wij hebben een beleid geformuleerd waaraan vragen voor leefbaarheidsbijdragen worden getoetst.

Wij verstaan onder leefbaarheid, prettig wonen én leven. Want een thuis is meer dan een huis. Een woonomgeving zonder overlast, die schoon is en waar u zich veilig in voelt bevordert dit. Wij stimuleren bewonersinitiatieven als de Nationale Burendag, waarbij ontmoetingen tussen de bewoners het doel zijn. Hebt u een idee dat hieraan bijdraagt? Laat het ons weten. 

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Hoe kan ik een aanvraag doen voor het leefbaarheidsbudget bij Thius?

Algemeen

Voor activiteiten en initiatieven die huurders in hun eigen straat, wijk of dorp organiseren, kunt u een leefbaarheidsbudget aanvragen. Thius verstaat onder leefbaarheid, prettig wonen én leven. Want een thuis is meer dan een huis. Een woonomgeving zonder overlast, die schoon is en waar u zich veilig in voelt bevordert dit. Thius heeft een beleid geformuleerd waaraan we de aanvragen toetsen. Wij mogen echter volgens de Woningwet uit 2015 geen geld besteden aan sponsoractiviteiten, daarom moeten wij sponsorverzoeken afwijzen. Hebt u een idee dat aan de leefbaarheid in uw straat, wijk of dorp bijdraagt? Neem dan contact op met onze woonconsulenten Sociaal Beheer.