Bewonerscommissie

Naast de Huurdersorganisatie De Vooruitgang zijn er ook bewonerscommissies actief. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de gemeenschappelijke huurdersbelangen van de bewoners in een complex en de leefbaarheid rondom het complex. Een bewonerscommissie is vaak samengesteld uit vrijwilligers. Meestal is er sprake van gewone leden en een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). 

Een bewonerscommissie vergadert drie tot vier keer per jaar met Thius. Het leefklimaat ‘schoon, heel en veilig’ in en rond het complex is het speerpunt binnen dit overleg. Daarnaast wordt gesproken over zaken als de schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in het complex. Ook kunnen klachten of opmerkingen, die niet van individuele aard zijn, aan de orde komen.

Verschillende complexcommissies zijn ook actief bezig met het beheer en de schoonmaak van het complex of het organiseren van activiteiten voor de bewoners van het complex. Er zijn altijd mogelijkheden om in andere complexen een bewonerscommissies op te richten. Indien u belangstelling heeft om een commissie op te starten, kunt u contact opnemen met Thius.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Mijn woongebouw heeft nog geen bewonerscommissie? Ik wil een bewonerscommissie oprichten. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dan kunt u bij voldoende belangstelling er één oprichten. U kunt uw aanmelding op de volgende manieren aan ons doorgeven:

 • Per email: u kunt een e-mail sturen naar info@Thius.nl
 • Per post: postbus 61 4000AB Tiel

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van een huurder op?

Algemeen

Bewonerscommissies zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedere huurder zelf contact met ons opnemen. Wel kunnen bewonerscommissies collectieve problemen signaleren en doorgeven aan Thius.

Waar heeft Thius bewonerscommissies?

Algemeen

Wij hebben bewonerscommissies in:

 • Hoog Lindenhof in Ochten
 • De Craaienhof in Kesteren

Tiel:

 • Akkerstraat
 • Andreashof (Hof van Walburg)
 • Brugstraat
 • Kromme Elleboog (Hof van Walburg)
 • Liendenlaan
 • Burgemeester Meslaan (De Ronding)
 • De Perserij
 • De Vier Gravinnen
 • Wadenoijenlaan (Bloesemflats: nr. 207 tot en met 349)

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Algemeen

We hebben een aantal voorwaarden aan een bewonerscommissie. Als u een bewonerscommissie wilt opstarten, moet u rekening houden met het volgende:

 • De bewonerscommissie moet bestaan uit minimaal 3 bewoners.
 • Laat alle bewoners van het complex weten dat u een bewonerscommissie wil oprichten. Uw medebewoners moeten het eens zijn dat u hen gaan vertegenwoordigen. Eventueel kunt u een oproep doen om zich ook aan te melden en zitting te nemen in de bewonerscommissie.
 • Kies een lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor Thius.
 • De bewonerscommissie is een afspiegeling van het complex dat zij vertegenwoordigt.

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een complex die met ons in gesprek gaat. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders en leefbaarheid in een complex. Een bewonerscommissie is vaak samengesteld uit vrijwilligers. Meestal is er sprake van gewone leden en een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).