Medehuurder toevoegen / samenwonen

Staat u als enige huurder op de huurovereenkomst vermeld, maar heeft u inmiddels een langdurige relatie en wilt u uw partner als medehuurder laten toevoegen? Vraagt u dat dan schriftelijk of per mail bij ons aan. U ontvangt binnen 4 weken van ons bericht op uw aanvraag.

Wanneer kunt u medehuurderschap aanvragen?

 • Als er sprake is van een duurzame gezamenlijke huishouding. Dit betekent dat uw relatie voor lange duur is en dat u samen de kosten voor het huishouden betaalt.
 • Als de toekomstig medehuurder minimaal 2 jaar bij de gemeente op uw adres ingeschreven staat.
 • Als u een geregistreerd partnerschap heeft.
 • Als u gehuwd bent. Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u automatisch wettelijk medehuurder. U heeft allebei dezelfde rechten tegenover de verhuurder. Wij ontvangen graag een kopie van uw trouwboekje of geregistreerd partnerschap zodat we onze administratie kunnen aanpassen.

Medehuurderschap aanvragen voor uw kind

Om in aanmerking te komen voor medehuurderschap als kind, moet er een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder (ouder) zijn.

De huishouding tussen ouder en kind wordt niet beschouwd als een duurzame gemeenschappelijke huishouding en wordt in de wet als een aflopende samenlevingssituatie gezien. Helaas geven wij in dat geval geen toestemming voor het medehuurderschap.

Wanneer is medehuurderschap eventueel wel mogelijk?
In het geval van overlijden of wanneer er onverhoopt iets met u gebeurt; bijvoorbeeld als u opgenomen moet worden in een verzorgingshuis, kan uw kind een verzoek bij ons indienen om de huurovereenkomst voort te zetten.

In dat geval dient uw kind een uittreksel van het bevolkingsregister en een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Uit het uittreksel moet dan blijken dat:

 • Uw kind altijd bij u heeft gewoond.
 • Nooit is uitgeschreven bij de gemeente van dit adres.
 • Ouder is dan 35 jaar. 

Nadat wij uw verzoek hebben beoordeeld, ontvangt u zo spoedig mogelijk onze beslissing. 

Samenwonen, maar u voldoet niet aan bovengenoemde voorwaarden?

U kunt als huurder bij ons een schriftelijk verzoek doen om iemand voor korte of langere tijd bij u te laten inwonen. Een kennis of familielid bijvoorbeeld. Wij beoordelen of u daarvoor toestemming krijgt. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Er mag in ieder geval géén sprake zijn van onderverhuur.

Ook bij inwoning zijn er bepaalde regels, zoals:

 • Iemand die bij u inwoont heeft niet de positie van huurder of medehuurder. 
 • Hij of zij heeft geen recht op de woning en zal deze in ieder geval bij het einde van de huurovereenkomst tegelijk met u moeten verlaten. 
 • Een inwoner is niet verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de huurder.

Een inwoningsverzoek wordt niet altijd toegewezen. Redenen om een inwoningsverzoek af te wijzen kunnen zijn:

 • Er is sprake van overlast.
 • Er is sprake van een huurachterstand.
 • Het ontbreken van een eigen slaapkamer voor elke inwonende of elk inwonend stel (Inwoningsverzoeken voor kinderen van de huurders worden in de meeste gevallen toegewezen).

Voor het aanvragen van inwoning kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier inwoning.