Huurovereenkomst

Bij het huren van een woning komt heel wat kijken. Voordat u de sleutels van uw woning ontvangt sluiten wij met u een huurovereenkomst af. In de huurovereenkomst staat onder andere de volgende informatie:

  • Het gehuurde.

  • De namen van de huurders.

  • De huurprijs.

  • Het moment van huurbetaling.

  • De geldende algemene huurvoorwaarden. Dus welke rechten en plichten gelden voor u als huurder en voor ons al verhuurder? Onze (standaard) algemene voorwaarden kunt u rechts van deze pagina vinden.

Heeft u ondanks het doorlezen van onze algemene voorwaarden toch nog vragen over bijvoorbeeld het houden van huisdieren, het houden van een bedrijf in uw woning, het aanbrengen van reclame etc.? Neem dan gerust contact met ons op.